מעסיק רב-לאומי הזקוק לנתוני סקר שונות גיאוגרפית ברמת שכר במדינות שונות, או חברת ייעוץ משאבי-אנוש המבצעת פרויקט עבור לקוח –

אנו יכולים לסייע לכם להשלים בהצלחה משימות הקשורות בתגמול עובדים במדינות שונות, וכן כל משימת ניתוח השוואתי (Benchmarking), בכל מדינה בעולם.

אנו נהנים מנגישות ייחודית לנתוני סקרי שכר והטבות בינלאומיים המקיפים מעל 180 מדינות, לרבות מיקומים מהקשים והנידחים בעולם.

נתוני סקרי השכר וההטבות הבינלאומיים משתרעים על מלוא מגוון הענפים והתעשיות ברחבי העולם, לרבות תעשיות ייחודיות.

האתגר העסקי שלך

 • פעילות במגוון אזורים גיאוגרפיים
  • מספר גדל והולך של ארגונים מרחיבים את פעילותם למיקומים גיאוגרפיים נוספים, הן בתוך המדינה והן למדינות נוספות.
  • גם במדינה זרה, עשוי הארגון לפעול במספר מיקומים גיאוגרפיים באותה מדינה.
 • תגמול תחרותי בשוקי עבודה שונים
  • משמעותה של פעילות במגוון אזורים גיאוגרפיים, הן מקומיים והן בינלאומיים, הינה התמודדות עם שוקי עבודה רבים ושונים.
  • בכל שוק עבודה, נדרש הארגון להציע חבילות תגמול תחרותיות כדי לגייס, לשמר ולהניע כוח אדם איכותי.
 • שליטה על עלויות השכר בכל מדינה וצמצומן
  • פעילות במגוון שוקי עבודה ברחבי העולם מציבה אתגרים מורכבים בפני מדיניות התגמול ונוהגי השכר הבינלאומיים של הארגון.
  • כדי לאפשר בקרה על עלויות התגמול הכוללות וצמצומן, נדרש הארגון להטמיע גישה שיטתית ומתואמת ברמה הבינלאומית.
 • חברות ייעוץ בתחום השכר וההטבות

אתגר דומה ניצב בפני חברות ייעוץ בתחום השכר וההטבות, המייעצות ללקוחות בנושאי שכר והטבות הקשורים בהתרחבות מקומית ובינלאומית של הארגון.

 • איתור הזדמנויות לצמצום עלויות משמעותי
  • נתוני שוק עדכניים לגבי שונות גיאוגרפית ברמת שכר ברחבי העולם, מהווים גורם חשוב בקבלת החלטות הנוגעות להערכת מיקומים אפשריים להתרחבות עתידית.
  • שימוש נבון בנתונים אלה מאפשר לחזות באופן השוואתי עלויות העסקה במיקומים שונים, בארץ ומחוצה לה.
  • באמצעות חשיפת המיקומים הזולים יותר, ניתן לאתר הזדמנויות לצמצום משמעותי בעלויות העסקת עובדים.
 • התאמות שכר במדינות שונות

מעסיקים רב-לאומיים, וכן יועציהם בתחום השכר וההטבות, יכולים להשתמש בנתוני שוק לגבי שונות גיאוגרפית ברמת שכר, על מנת לבצע התאמות שכר במיקומים השונים בהם פועל הארגון, בארץ ובמדינות זרות.

 • הימנעות מהשלכות של תגמול-יתר או תגמול-חסר
  • שימוש מושכל בנתוני שוק בינלאומיים לגבי שוני ברמות שכר בין מדינות, ערים ושוקי עבודה שונים, מסייע במניעת תגמול-יתר של עובדים, אשר עלול לנגוס בשולי הרווח של הארגון.
  • באופן דומה, שימוש מושכל בנתונים אלה, תורם למניעת תגמול-חסר, אשר עלול להוביל לבעיות בגיוס, שימור והנעת עובדים.

כיצד יכולה קרול קונסלטנטס לעזור לך

מעסיק רב-לאומי הזקוק לנתוני סקר שונות גיאוגרפית ברמת שכר במדינות שונות,

או

חברת ייעוץ משאבי-אנוש המבצעת פרויקט עבור לקוח.

אנו יכולים לסייע לכם להשלים בהצלחה משימות הקשורות לשונות גיאוגרפית ברמת שכר במדינות שונות, וכן כל משימת ניתוח השוואתי (Benchmarking) המתייחסת לשכר, הטבות והעסקת עובדים, ברחבי העולם.

 • יותר מ- 180 מדינות לרבות מיקומים קשים ונידחים

אנו נהנים מנגישות ייחודית לנתוני סקרי שכר והטבות בינלאומיים המקיפים מעל 180 מדינות, לרבות מיקומים מהקשים והנידחים בעולם.

 • מבט עדכני לגבי השוני ברמות השכר על בסיס גיאוגרפי במדינות שונות
  • הנתונים מעניקים לך מבט עדכני, בלתי-אמצעי ומפורט על השוני ברמות השכר בין שוקי עבודה, ערים, אזורים, מחוזות, ומדינות ברחבי העולם.
  • השוני ברמות השכר מבוסס על נתוני שוק עדכניים מהארץ ומהעולם, ברמת המשרה הבודדת או עבור דרג עובדים, לפי מגזרי תעשייה.
  • הנתונים כוללים משרות בהסכמי שכר קיבוציים ברחבי העולם.
 • מלוא מגוון הענפים והתעשיות, לרבות תעשיות ייחודיות

נתוני סקר שונות גיאוגרפית ברמת שכר במדינות השונות, משתרעים על מלוא מגוון הענפים והתעשיות ברחבי העולם, לרבות תעשיות ייחודיות.

אנו עושים זאת באמצעות הרשת הרב-תחומית הבינלאומית שלנו הכוללת יועצים מקומיים, ספקים של סקרי שכר וכן מקורות מידע ונתונים, הפרושה ופועלת ביותר מ-180 מדינות.

 • לקוחותינו והמשתמשים שלנו ברחבי העולם, נסמכים עלינו כמקור מהימן לנתוני סקר שונות גיאוגרפית ברמת שכר במדינות שונות, לנתונים של סקרי שכר והטבות בינלאומיים ולתמחור משרות, המכסים למעלה מ- 180 מדינות.
 • אנו מעמידים לרשותם את הניסיון והיכולת הבינלאומיים שלנו כספקי שירותים ומידע מגוונים בתחומי משאבי האנוש, הייעוץ הניהולי והאקטואריה ביותר מ- 180 מדינות.
 • יכולת זו כוללת את המיקומים הנידחים והקשים בעולם וכן מגזרים ותעשיות ייחודיים, אשר קיים קושי להשיג עבורם נתוני סקרי שכר והטבות, מידע ושירותים מהימנים.
 • לקוחותינו והמשתמשים שלנו אינם נדרשים לרכוש סקרי שכר והטבות מלאים או חבילות נתונים ארוזות מראש.
 • אנו מאפשרים להם לרכוש רק את נתוני הסקרים הדרושים להם – מתמחור משרה בודדת ועד לתמחור משרות רבות במדינות שונות.

לקוחותינו והמשתמשים שלנו אינם נדרשים להשתתף בסקרי השכר וההטבות על מנת לרכוש את נתוני הסקרים.

 • חיתוך נתוני סקר שונות גיאוגרפית ברמת שכר, ניתן לבצע לפי:
  • משרה
  • מדינה המקור (לעובדים מנוידים – Expats ולעובדים ממדינה שלישית – Third-country-nationals)
  • מדינת השירות (בה ממוקמת המשרה)
  • תעשייה
  • גודל הארגון (לדוגמא: הכנסה שנתית, מספר עובדים)
  • עיר
  • שוק עבודה במדינה מסוימת
  • קבוצת חברות מסוימת, על פי בחירת הלקוח
 • על-פי בקשה, ניתן לקבל מידע וחיתוכים בהתאמה אישית (לדוגמה: שיטות רגרסיה שונות, אחוזונים נוספים, תדירות תשלומי שכר וכד’).
 • ניתן לקבל את הדוחות בפורמט PDF ו-Excel.
 • הדוחות נשלחים בדואר אלקטרוני, כקובץ מצורף או כקישור להורדה.
 • ככלל, הדוחות נמסרים בתוך 4 ימי עסקים מיום רכישתם. עם זאת, ייתכנו זמני אספקה ארוכים יותר, בהתאם למורכבות העבודה, היקפה, והמדינות המעורבות.
 • מהתאגידים והארגונים הגדולים בעולם, ועד לחברות ייעוץ ניהולי, אקטוארי ומשאבי אנוש בינלאומיות.
 • מלקוחות ציבוריים ופרטיים גדולים ועד חברות, ארגונים ויועצים בינוניים וקטנים.
 • הלקוחות והמשתמשים במוצרי סקרי השכר וההטבות הבינלאומיים שלנו ובשירותי תמחור המשרות העולמי שאנו מספקים, פרושים על פני כל היבשות, המדינות, התעשיות, המגזרים ואזורי הזמן.

ביניהם:

11 חברות מרשימת Fortune 100105 חברות מרשימת Forbes Global 2000
39 חברות מרשימת Fortune 50044 חברות מרשימת FT Europe 500
48 חברות מרשימת Fortune 100018 מעסיקים מרשימת 100 המעסיקים הגדולים בארה”ב
57 חברות מרשימת Fortune Global 50010 מעסיקים מרשימת המעסיקים הגדולים בעולם
59 חברות מרשימת החברות הנערצות בעולם של Fortune2 מתוך 3 חברות הייעוץ הניהולי, אקטוארי ומשאבי האנוש הגדולות בעולם

מוצרים עם מחיר - המחיר מוצג

על מנת לבצע רכישה מקוונת, יש לבחור כמות ולאחר מכן ללחוץ על כפתור הוסף לעגלת הקניות.
המוצר יתווסף לעגלת הקניות שלך.

עכשיו ניתן להוסיף מוצרים נוספים לעגלת הקניות.

לביצוע הרכישה, יש לגשת לעגלת הקניות ולהשלים את תהליך הרכישה המקוון.

מוצרים ללא מחיר - המחיר אינו מוצג

יש להגיש בקשה מקוונת להצעת מחיר, כדי שנוכל לאשר כי המידע המבוקש קיים ולספק הצעת מחיר מתאימה.

כשתתקבל אצלך הצעת המחיר שלנו, יש ללחוץ על כפתור קבל. לאחר מכן, ניתן יהיה לבצע את הרכישה המקוונת של המוצר.


בקש הצעת מחיר *

– אנא ספק תיאור קצר של בקשתך בתיבת הטקסט שלמטה. – טען קובץ/ים הכולל/ים את בקשתך המפורטת. אנא הקפד לכלול את כל המידע הרלבנטי, על מנת לאפשר לנו לעבד את בקשתך ולספק לך את הצעת המחיר שלנו, לרבות הערכה לגבי מועד אספקת העבודה המבוקשת.
מחיר המוצר
Additional options total:
סה"כ הזמנה:

תודה על התעניינותך במוצרים ובשירותים שלנו.

יש למלא את הטופס שלמטה על מנת לשלוח אלינו באופן מקוון את כל הפרטים הנדרשים לטיפול בשאלתך/בקשתך.

מרבית התגובות שלנו נשלחות בתוך יום עבודה אחד.

שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.