מעסיק רב-לאומי המבקש לבצע תמחור שוק עבור משרות בתעשיית השירותים המקצועיים במדינות שונות, או חברת ייעוץ משאבי-אנוש המבצעת פרויקט עבור לקוח –

אנו יכולים לסייע לכם להשלים בהצלחה משימות תמחור שוק עבור משרות בתעשיית השירותים המקצועיים, וכן כל משימת ניתוח השוואתי (Benchmark) אחרת, בכל מדינה בעולם.

אנו נהנים מנגישות ייחודית לנתוני סקרי שכר והטבות בינלאומיים המקיפים מעל 180 מדינות, לרבות מיקומים מהקשים והנידחים בעולם.

נתוני סקרי השכר וההטבות הבינלאומיים משתרעים על מלוא מגוון הענפים והתעשיות ברחבי העולם, לרבות תעשיות ייחודיות.

האתגר העסקי שלך

 • הביקוש לעובדים מיומנים ואיכותיים
  • חברות בתעשיית השירותים המקצועיים הן ארגונים המבוססים על אנשים.
  • הסביבה העסקית והרגולטורית העולמית המשתנה במהירות, ומגבירה את הביקוש לעובדים המיומנים והאיכותיים ביותר, הן בארץ והן ברחבי העולם.
 • תגמול תחרותי
  • תכניות התגמול הנמצאות בשימוש בתעשיית השירותים המקצועיים, מורכבות הן מרכיבים כספיים והן מרכיבים לא כספיים, וכוללות שכר בסיס, תמריצים לטווח קצר ולטווח ארוך והטבות שונות.
  • תגמול תחרותי, הינו מרכיב מרכזי ובעל השפעה על יכולתה של חברת שירותים מקצועיים לגייס ולשמר את העובדים המיומנים והאיכותיים ביותר, בכל המדינות בהן היא פועלת.
  • זהו כלי מפתח בשמירה על רמה גבוהה של נאמנות, מחויבות ופריון בקרב העובדים.
 • מעסיקים רב-לאומיים וחברות ייעוץ שכר והטבות בינלאומיות 
  • מעסיקים רב-לאומיים וחברות ייעוץ שכר והטבות בינלאומיות, תרים באופן מתמיד אחר מקורות אמינים לנתוני שוק של שכר והטבות ברחבי העולם.
  • עם זאת, למרות הביקוש הגובר, קיים רק מספר מועט של מקורות אמינים לנתוני שוק ומידע לגבי שכר והטבות לתעשיית השירותים המקצועיים, עבור המדינות השונות.
 • ניתוח השוואתי (Benchmark) של שכר והטבות המבוסס על נתוני שוק
  • האתגר שלך הוא לזהות ולהגדיר את סוגיהם והיקפם של כלל רכיבי התגמול, ולבנות תמהיל שיסייע לארגון בהשגת מטרותיו לטווח הקצר ולטווח הארוך.
  • ניתוח השוואתי המבוסס על נתוני שוק עדכניים ומדויקים של שכר והטבות, הינו מרכיב מרכזי בבניית מערכת תגמול כוללת, יציבה, ומבוססת היטב.

למידע נוסף על נתוני סקרים בינלאומיים של הטבות וקצבאות שאינן נדרשות על-פי חוק.

למידע נוסף על נתוני סקר תמריצים לטווח-קצר ברחבי העולם.

למידע נוסף על נתוני סקר תמריצים לטווח ארוך ברחבי העולם.

 • לעיתים קרובות, נדרשים מעסיקים רב-לאומיים וחברות ייעוץ שכר והטבות בינלאומיות לנתוני שכר והטבות עבור מיקומים קשים ונידחים.
 • מציאת מקור מהימן לנתוני שכר והטבות מקיפים בתעשיית השירותים המקצועיים, עבור מיקומים קשים ונידחים ברחבי העולם, היא משימה מאתגרת.

כיצד יכולה קרול קונסלטנטס לעזור לך

מעסיק מתעשיית השירותים מקצועיים המבקש לבצע תמחור שוק עבור משרות מסוימות בתעשיית השירותים המקצועיים במדינות שונות,

או

חברת ייעוץ משאבי-אנוש המבצעת פרויקט עבור לקוח בתעשיית השירותים המקצועיים.

אנו יכולים לסייע לכם להשלים בהצלחה משימות תמחור שוק של משרות בתעשיית השירותים המקצועיים, וכן כל משימת ניתוח השוואתי (Benchmark) אחרת.

 • יותר מ- 180 מדינות לרבות מיקומים קשים ונידחים

אנו נהנים מנגישות ייחודית לנתוני סקרי שכר והטבות בינלאומיים המקיפים מעל 180 מדינות, לרבות מיקומים מהקשים והנידחים בעולם.

 • מבט עדכני על כל סוגי השכר וההטבות, כספיים ולא-כספיים

השירות שלנו, של תמחור שוק למשרות ברחבי העולם, מעניק לך מבט כולל, עדכני ובלתי-אמצעי על כל סוגי השכר וההטבות, הכספיים והלא-כספיים.

 • סוגי הטבות וקצבאות שאינן נדרשות על פי חוק ושיעוריהן

הנתונים כוללים מידע לגבי סוגיהן ושיעוריהן של הטבות וקצבאות שאינן נדרשות על פי חוק, המוענקות לעובדים מקומיים בכל הרמות, במדינות השונות.

 • עובדים מקומיים, עובדים מנוידים (Expats) ועובדים ממדינה שלישית (TCNs)

נתוני השכר וההטבות הבינלאומיים מכסים מעל 12,000 סוגי משרות ומתייחסים לעובדים מקומיים (Local Nationals), לעובדים מנוידים (Expatriates) ולעובדים ממדינה שלישית (Third Country Nationals), בכל רמות התפקידים.

 • מלוא מגוון הענפים והתעשיות, לרבות תעשיות ייחודיות

נתוני סקרי השכר וההטבות הבינלאומיים משתרעים על מלוא מגוון הענפים והתעשיות ברחבי העולם, לרבות תעשיות ייחודיות.

אנו עושים זאת באמצעות הרשת הרב-תחומית הבינלאומית שלנו הכוללת יועצים מקומיים, ספקים של סקרי שכר וכן מקורות מידע ונתונים, הפרושה ופועלת ביותר מ-180 מדינות.

 • לקוחותינו והמשתמשים שלנו ברחבי העולם, נסמכים עלינו כמקור מהימן לנתונים של סקרי שכר והטבות בינלאומיים לתגמול מנהלים ודירקטורים ולתמחור משרות מנהלים ודירקטורים, המכסים למעלה מ- 180 מדינות.
 • אנו מעמידים לרשותם את הניסיון והיכולת הבינלאומיים שלנו כספקי שירותים ומידע מגוונים בתחומי משאבי האנוש, הייעוץ הניהולי והאקטואריה ביותר מ- 180 מדינות.
 • יכולת זו כוללת את המיקומים הנידחים והקשים בעולם וכן מגזרים ותעשיות ייחודיים, אשר קיים קושי להשיג עבורם נתוני סקרי שכר והטבות, מידע ושירותים מהימנים.
 • לקוחותינו והמשתמשים שלנו אינם נדרשים לרכוש סקרי שכר והטבות מלאים או חבילות נתונים ארוזות מראש.
 • אנו מאפשרים להם לרכוש רק את נתוני הסקרים הדרושים להם – מתמחור משרה בודדת ועד לתמחור משרות רבות במדינות שונות.

לקוחותינו והמשתמשים שלנו אינם נדרשים להשתתף בסקרי השכר וההטבות על מנת לרכוש את נתוני הסקרים.

 • תמחור שוק של משרות ניתן לבצע לפי:
  • משרה
  • מדינת המקור (לעובדים מנוידים – Expats ולעובדים ממדינה שלישית – Third-country-nationals)
  • מדינת השירות (בה ממוקמת המשרה)
  • תעשייה
  • גודל הארגון (לדוגמא: הכנסה שנתית, מספר עובדים)
  • עיר
  • שוק עבודה במדינה מסוימת
  • קבוצת חברות מסוימת, על פי בחירת הלקוח
 • על-פי בקשה, ניתן לקבל מידע וחיתוכים בהתאמה אישית (לדוגמה: שיטות רגרסיה שונות, אחוזונים נוספים, תדירות תשלומי שכר וכד’).
 • ניתן לקבל את הדוחות בפורמט PDF ו-Excel.
 • הדוחות נשלחים בדואר אלקטרוני, כקובץ מצורף או כקישור להורדה.
 • ככלל, הדוחות נמסרים בתוך 4 ימי עסקים מיום רכישתם. עם זאת, ייתכנו זמני אספקה ארוכים יותר, בהתאם למורכבות העבודה, היקפה, והמדינות המעורבות.
 • מהתאגידים והארגונים הגדולים בעולם, ועד לחברות ייעוץ ניהולי, אקטוארי ומשאבי אנוש בינלאומיות.
 • מלקוחות ציבוריים ופרטיים גדולים ועד חברות, ארגונים ויועצים בינוניים וקטנים.
 • הלקוחות והמשתמשים במוצרי סקרי השכר וההטבות הבינלאומיים שלנו ובשירותי תמחור המשרות העולמי שאנו מספקים, פרושים על פני כל היבשות, המדינות, התעשיות, המגזרים ואזורי הזמן.

ביניהם:

11 חברות מרשימת Fortune 100105 חברות מרשימת Forbes Global 2000
39 חברות מרשימת Fortune 50044 חברות מרשימת FT Europe 500
48 חברות מרשימת Fortune 100018 מעסיקים מרשימת 100 המעסיקים הגדולים בארה”ב
57 חברות מרשימת Fortune Global 50010 מעסיקים מרשימת המעסיקים הגדולים בעולם
59 חברות מרשימת החברות הנערצות בעולם של Fortune2 מתוך 3 חברות הייעוץ הניהולי, אקטוארי ומשאבי האנוש הגדולות בעולם

מוצרים עם מחיר - המחיר מוצג

על מנת לבצע רכישה מקוונת, יש לבחור כמות ולאחר מכן ללחוץ על כפתור הוסף לעגלת הקניות.
המוצר יתווסף לעגלת הקניות שלך.

עכשיו ניתן להוסיף מוצרים נוספים לעגלת הקניות.

לביצוע הרכישה, יש לגשת לעגלת הקניות ולהשלים את תהליך הרכישה המקוון.

מוצרים ללא מחיר - המחיר אינו מוצג

יש להגיש בקשה מקוונת להצעת מחיר, כדי שנוכל לאשר כי המידע המבוקש קיים ולספק הצעת מחיר מתאימה.

כשתתקבל אצלך הצעת המחיר שלנו, יש ללחוץ על כפתור קבל. לאחר מכן, ניתן יהיה לבצע את הרכישה המקוונת של המוצר.


בקש הצעת מחיר *

לכמה תמחורי משרה אתה זקוק?

ספק פרטי משרות מבוקשות *

בחר את האופן שבו יסופקו נתוני המשרה

אנא העלה עד 3 קבצים הכוללים את כל המידע הרלבנטי למשרות המבוקשות. המידע עבור כל משרה מבוקשת צריך לכלול: – שם משרה – מגזר/ענף אליו שייך המעסיק – ארץ המקור של נושא המשרה – ארץ בה ממוקמת המשרה – מדינה/מחוז/עיר בה ממוקמת המשרה (אם רלבנטי) – סך הכנסה שנתית של המעסיק או סך הנכסים המנוהלים, במידה ומדובר במעסיק שהוא מוסד פיננסי. אנא ציין מטבע. – תיאור המשרה – הערות חשובות

פרטי המשרה *

אנא העלה עד 3 קבצים הכוללים את כל המידע הרלבנטי למשרות המבוקשות. המידע עבור כל משרה מבוקשת צריך לכלול: – שם משרה – מגזר/ענף אליו שייך המעסיק – ארץ המקור של נושא המשרה – ארץ בה ממוקמת המשרה – מדינה/מחוז/עיר בה ממוקמת המשרה (אם רלבנטי) – סך הכנסה שנתית של המעסיק או סך הנכסים המנוהלים, במידה ומדובר במעסיק שהוא מוסד פיננסי. אנא ציין מטבע. – תיאור המשרה – הערות חשובות
מחיר המוצר
Additional options total:
סה"כ הזמנה:

תודה על התעניינותך במוצרים ובשירותים שלנו.

יש למלא את הטופס שלמטה על מנת לשלוח אלינו באופן מקוון את כל הפרטים הנדרשים לטיפול בשאלתך/בקשתך.

מרבית התגובות שלנו נשלחות בתוך יום עבודה אחד.

שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.