מעסיק רב-לאומי המבקש לבצע ניתוח השוואתי (Benchmarking) של תמריצים לטווח-ארוך במדינות שונות, או חברת ייעוץ משאבי-אנוש המבצעת פרויקט עבור לקוח –

אנו יכולים לסייע לכם להשלים בהצלחה משימות ניתוח השוואתי של תמריצים לטווח-ארוך, וכן כל משימת ניתוח השוואתי אחרת, בכל מדינה בעולם.

אנו נהנים מנגישות ייחודית לנתוני סקרי שכר והטבות בינלאומיים המקיפים מעל 180 מדינות, לרבות מיקומים מהקשים והנידחים בעולם.

נתוני סקרי השכר וההטבות הבינלאומיים משתרעים על מלוא מגוון הענפים והתעשיות ברחבי העולם, לרבות תעשיות ייחודיות.

האתגר העסקי שלך

 • גיוס כוח אדם איכותי, שימורו והנעתו
  • תמריצים לטווח-ארוך מתוכננים היטב וברמה תחרותית, המוצעים בכל המדינות בהן פועל הארגון כמעסיק, חשובים מאד להשגת יעדיו האסטרטגיים – גיוס כוח אדם איכותי, שימורו והנעתו.
  • הם מהווים כלי עיקרי לעידוד מחויבות ופריון בקרב העובדים הזכאים להטבות אלה.
 • תמריץ להשגת יעדים ארוכי טווח
  • תמריצים לטווח-ארוך המותאמים למטרותיו ארוכות הטווח של הארגון, דורשים התמדה בביצועיו לאורך תקופה העולה על שנת כספים אחת.
  • מטרת תמריצים לטווח-ארוך היא לתגמל מנהלים, דירקטורים ועובדים זכאים, בגין עמידה ביעדים ארוכי-טווח שהוגדרו מראש כמערך של מדדי ביצוע פיננסיים, הנבחנים ביחס לקבוצת ביקורת או למדדים נבחרים.
 • תמהיל תמריצים לטווח-ארוך (LTI) ותמריצים לטווח-קצר (STI)

יש לתכנן תמהיל תמריצים המורכב מתמריצים לטווח-ארוך (LTI) ותמריצים לטווח-קצר (STI), באופן שישלימו אלו את אלו ויהוו מאיץ להשגת מטרות הארגון, הן בטווח הארוך והן בטווח הקצר.

 • ניתוח השוואתי (Benchmarking) של תמריצים לטווח-ארוך בכל מדינה בעולם
  • האתגר שלך הוא לזהות ולהגדיר סוג, היקף, זכאות ומאפיינים נוספים של תמריצים לטווח-ארוך, עבור כל מדינה בה פועל הארגון כמעסיק.
  • ניתוח השוואתי (Benchmarking) של תמריצים לטווח-ארוך באמצעות נתוני שוק חיצוניים לגבי שכר והטבות במדינות השונות, מאפשר יצירת מערכת תמריצי טווח-ארוך יציבה, יעילה ומבוססת, אשר תומכת במטרותיו של הארגון לטווח הארוך.
 • הימנעות מהשלכות של תגמול-יתר או תגמול-חסר
  • שימוש מושכל בנתוני שוק בינלאומיים לגבי תמריצים לטווח-ארוך במדינות שונות, מסייע במניעת השלכות תגמול-יתר של עובדים.
  • באופן דומה, שימוש מושכל בנתונים אלה, תורם למניעת תגמול-חסר, אשר עלול להוביל לבעיות בגיוס, שימור והנעת עובדים.
 • לעיתים קרובות, נדרשים מעסיקים רב-לאומיים וחברות ייעוץ שכר והטבות בינלאומיות לנתוני תמריצים ארוכי-טווח, עבור מיקומים קשים ונידחים ותעשיות נישה.
 • מציאת מקור מהימן לנתונים אלה עבור מיקומים קשים ונידחים ברחבי העולם או בעבור תעשיות נישה, עשויה להיות משימה מאתגרת.

כיצד יכולה קרול קונסלטנטס לעזור לך

מעסיק רב-לאומי המבקש לבצע ניתוח השוואתי (Benchmarking) של תמריצים לטווח-ארוך במדינות שונות,

או

חברת ייעוץ משאבי-אנוש המבצעת פרויקט עבור לקוח.

אנו יכולים לסייע לך להשלים בהצלחה ניתוח השוואתי (Benchmarking) של תמריצים לטווח-ארוך, וכן כל משימת ניתוח השוואתי אחרת, עבור כל מדינה בעולם.

 • יותר מ- 180 מדינות לרבות מיקומים קשים ונידחים

אנו נהנים מנגישות ייחודית לנתוני סקרי שכר והטבות בינלאומיים המקיפים מעל 180 מדינות, לרבות מיקומים מהקשים והנידחים בעולם.

 • כל סוגי התמריצים לטווח-ארוך

הנתונים כוללים מידע לגבי כל סוגי התמריצים לטווח-ארוך, המוענקים למשרות שונות בכל הרמות, במדינות השונות.

 • עובדים מקומיים ((Local Nationals, עובדים מנוידים (Expatriates) ועובדים ממדינה שלישית (Third-Country-Nationals)

נתוני השכר וההטבות הבינלאומיים מכסים מעל 12,000 סוגי משרות ומתייחסים לעובדים מקומיים (Local Nationals), לעובדים מנוידים (Expatriates) ולעובדים ממדינה שלישית (Third Country Nationals), בכל רמות התפקידים.

 • מלוא מגוון הענפים והתעשיות, לרבות תעשיות ייחודיות

נתוני סקרי השכר וההטבות הבינלאומיים משתרעים על מלוא מגוון הענפים והתעשיות ברחבי העולם, לרבות תעשיות ייחודיות.

אנו עושים זאת באמצעות הרשת הרב-תחומית הבינלאומית שלנו הכוללת יועצים מקומיים, ספקים של סקרי שכר וכן מקורות מידע ונתונים, הפרושה ופועלת ביותר מ-180 מדינות.

 • לקוחותינו והמשתמשים שלנו ברחבי העולם, נסמכים עלינו כמקור מהימן לנתונים של סקרי שכר והטבות בינלאומיים ולתמחור משרות, המכסים למעלה מ- 180 מדינות.
 • אנו מעמידים לרשותם את הניסיון והיכולת הבינלאומיים שלנו כספקי שירותים ומידע מגוונים בתחומי משאבי האנוש, הייעוץ הניהולי והאקטואריה ביותר מ- 180 מדינות.
 • יכולת זו כוללת את המיקומים הנידחים והקשים בעולם וכן מגזרים ותעשיות ייחודיים, אשר קיים קושי להשיג עבורם נתוני סקרי שכר והטבות, מידע ושירותים מהימנים.

הרשת הרב-תחומית הבינלאומית שלנו, הכוללת יועצים מקומיים ביותר מ – 180 מדינות, עוקבת מקרוב אחר חקיקה ורגולציה בתחום הממשל התאגידי במדינות השונות הנוגעות לתגמול באמצעות תמריצים, ומנטרת מגמות והתפתחויות.

 • לקוחותינו והמשתמשים שלנו אינם נדרשים לרכוש סקרי שכר והטבות מלאים או חבילות נתונים ארוזות מראש.
 • אנו מאפשרים להם לרכוש רק את נתוני הסקרים הדרושים להם – מתמחור משרה בודדת ועד לתמחור משרות רבות במדינות שונות.

לקוחותינו והמשתמשים שלנו אינם נדרשים להשתתף בסקרי השכר וההטבות על מנת לרכוש את נתוני הסקרים.

 • חיתוך נתונים עבור תמריצים לטווח-ארוך ניתן לבצע לפי:
  • משרה
  • מדינה המקור (לעובדים מנוידים – Expats ולעובדים ממדינה שלישית – Third-country-nationals)
  • מדינת השירות (בה ממוקמת המשרה)
  • תעשייה
  • גודל הארגון (לדוגמא: הכנסה שנתית, מספר עובדים)
  • עיר
  • שוק עבודה במדינה מסוימת
  • קבוצת חברות מסוימת, על פי בחירת הלקוח
 • על-פי בקשה, ניתן לקבל מידע וחיתוכים בהתאמה אישית (לדוגמה: שיטות רגרסיה שונות, אחוזונים נוספים, תדירות הענקות וכד’).
 • ניתן לקבל את הדוחות בפורמט PDF ו-Excel.
 • הדוחות נשלחים בדואר אלקטרוני, כקובץ מצורף או כקישור להורדה.
 • ככלל, הדוחות נמסרים בתוך 4 ימי עסקים מיום רכישתם. עם זאת, ייתכנו זמני אספקה ארוכים יותר, בהתאם למורכבות העבודה, היקפה, והמדינות המעורבות.
 • מהתאגידים והארגונים הגדולים בעולם, ועד לחברות ייעוץ ניהולי, אקטוארי ומשאבי אנוש בינלאומיות.
 • מלקוחות ציבוריים ופרטיים גדולים ועד חברות, ארגונים ויועצים בינוניים וקטנים.
 • הלקוחות והמשתמשים במוצרי סקרי השכר וההטבות הבינלאומיים שלנו ובשירותי תמחור המשרות העולמי שאנו מספקים, פרושים על פני כל היבשות, המדינות, התעשיות, המגזרים ואזורי הזמן.

ביניהם:

11 חברות מרשימת Fortune 100105 חברות מרשימת Forbes Global 2000
39 חברות מרשימת Fortune 50044 חברות מרשימת FT Europe 500
48 חברות מרשימת Fortune 100018 מעסיקים מרשימת 100 המעסיקים הגדולים בארה”ב
57 חברות מרשימת Fortune Global 50010 מעסיקים מרשימת המעסיקים הגדולים בעולם
59 חברות מרשימת החברות הנערצות בעולם של Fortune2 מתוך 3 חברות הייעוץ הניהולי, אקטוארי ומשאבי האנוש הגדולות בעולם

מוצרים עם מחיר - המחיר מוצג

על מנת לבצע רכישה מקוונת, יש לבחור כמות ולאחר מכן ללחוץ על כפתור הוסף לעגלת הקניות.
המוצר יתווסף לעגלת הקניות שלך.

עכשיו ניתן להוסיף מוצרים נוספים לעגלת הקניות.

לביצוע הרכישה, יש לגשת לעגלת הקניות ולהשלים את תהליך הרכישה המקוון.

מוצרים ללא מחיר - המחיר אינו מוצג

יש להגיש בקשה מקוונת להצעת מחיר, כדי שנוכל לאשר כי המידע המבוקש קיים ולספק הצעת מחיר מתאימה.

כשתתקבל אצלך הצעת המחיר שלנו, יש ללחוץ על כפתור קבל. לאחר מכן, ניתן יהיה לבצע את הרכישה המקוונת של המוצר.


בקש הצעת מחיר *

– אנא ספק תיאור קצר של בקשתך בתיבת הטקסט שלמטה. – טען קובץ/ים הכולל/ים את בקשתך המפורטת. אנא הקפד לכלול את כל המידע הרלבנטי, על מנת לאפשר לנו לעבד את בקשתך ולספק לך את הצעת המחיר שלנו, לרבות הערכה לגבי מועד אספקת העבודה המבוקשת.
מחיר המוצר
Additional options total:
סה"כ הזמנה:

תודה על התעניינותך במוצרים ובשירותים שלנו.

יש למלא את הטופס שלמטה על מנת לשלוח אלינו באופן מקוון את כל הפרטים הנדרשים לטיפול בשאלתך/בקשתך.

מרבית התגובות שלנו נשלחות בתוך יום עבודה אחד.

שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.