אקטואר IAS 19

שירותי אקטואריה לפי תקן IAS 19 בישראל, יוון, טורקיה ובמדינות EEMEA

האתגר העסקי

תהליך תובעני יותר
 • עבור חברות בנות ישראליות של תאגידים רב-לאומיים, תהליך ביצוע ההערכה האקטוארית השנתית לפי תקן IAS 19, הוא לעיתים קרובות תובעני ומסובך יותר.
 • תאגידים רב-לאומיים שלהן חברות בנות רבות ברחבי העולם, נוהגים למנות “אקטואר מאחד” (Consolidating Actuary).
 • תפקידו של האקטואר המאחד להנחות ולפקח על ביצוע ההערכות האקטואריות לפי תקן IAS 19, אצל חברות הבנות ברחבי העולם.
מטה החברה ממנה אקטואר מאחד עולמי
 • האקטואר המאחד, מפרסם הוראות מפורטות לאקטוארים המקומיים, המבצעים את ההערכות האקטואריות לפי תקן IAS 19, בכל מדינה.
 • הוא מפרסם נהלים, מקצה משימות, קובע אבני דרך ולוחות זמנים לביצוע, הן ברמה הבינלאומית והן ברמה הארצית. הוא גם מכתיב שיטות דיווח מפורטות וקפדניות לאקטוארים המקומיים.
 • כל אקטואר מקומי, נדרש לציית באופן מלא ומדויק לכל ההוראות, לדווח כנדרש, ולעמוד בלוחות הזמנים.
היועצים האקטואריים בישראל נדרשים לדווח לאקטואר המאחד בחו”ל
 • עבור האקטוארים הישראלים שנשכרים על ידי חברות בנות ישראליות, משמעות הדבר היא ציות מלא וקפדני.
 • הם נדרשים למלא ולבצע במדויק נהלים, הנחיות וחובות דיווח, ולעמוד בלוחות זמנים קשיחים.
 • דרישות הדיווח לחו”ל, מגיעות בדרך כלל בנוסף לחובות הדיווח והגילוי החלים בישראל.
 • בעת הקמת חברה ביוון, טורקיה ובכל מדינה אחרת באיזור EEMEA, או במהלך פעילותה של חברה קיימת בשווקים אלה, נדרשים לעיתים שירותי IAS 19 אקטואריים.
 • רבות מחברות הייעוץ האקטוארי, ניהולי ומשאבי האנוש הבינלאומיות, אינן מחזיקות בשווקים אלה משרד מקומי.
  גם חברות ייעוץ אלה נדרשות לעיתים לשירותי אקטוארים מקומיים, לצורך ביצוע פרוייקטים של IAS 19 עבור לקוחותיהן בשווקים אלה.
 • איתור אקטוארים מקומיים מומחים ל – IAS 19, ביוון, טורקיה וארצות EEMEA, והתקשרות עימם, עלולה להיות משימה מאתגרת ותובענית, במיוחד בכניסה לראשונה לשווקים אלה, עקב:
  • פערים תרבותיים
  • מחסום השפה
  • מחסור באקטוארים מקומיים מומחים ל – IAS 19, בעלי ניסיון, ידע ויכולת מספיקים, שיאפשרו עבודה חלקה עם צוותים ופיקוח הממוקמים במדינות אחרות.
  • חוסר היכרות עם אנשי קשר מקומיים אמינים ועם השוק המקומי.
 • יש לנהל סיכונים אלה באופן נאות בכדי להקטינם.

פתרון מוצע

 • ביצוע הערכות שווי אקטואריות לפי תקן IAS 19 דורש שתי מיומנויות עיקריות: אקטואריה וחשבונאות.
 • חברות ייעוץ אקטוארי שעל צוותי ה – IAS 19 שלהן נמנים גם מומחי אקטואריה מיומנים וגם רואי חשבון בוגרי ה – Big 4, הן הבחירה הטבעית.
 • מומחי ה – IAS 19 שיעבדו בעבורך, צריכים להיות מהירי תגובה, משתפי פעולה ובעלי ניסיון נרחב בביצוע הערכות אקטואריות לפי תקן IAS 19.
 • רצוי שניסיון זה יכלול ביצוע הערכות אקטואריות לפי תקן IAS 19 ללקוחות ציבוריים ופרטיים, בסדרי-גודל שונים ובענפי תעשייה מגוונים.
 • הם צריכים להיות מסוגלים לעבוד באופן מהיר, מקצועי וחלק עם רואי החשבון והאקטוארים שבמשרדי ראיית החשבון הגדולים של ה – Big 4.
 • נוסף על האמור לעיל, יועצים אקטואריים המועסקים על ידי חברות בנות ישראליות של חברות בינלאומיות, צריכים להיות מסוגלים לספק הערכות שווי אקטואריות לפי תקן IAS 19, לפי אמות-המידה המקצועיות והבינלאומיות הגבוהות ביותר.
 • הם צריכים להיות בעלי ניסיון נרחב בעבודה על הערכות שווי אקטואריות לפי תקן IAS 19, מול אקטוארים מאחדים ומשרדי ראיית חשבון גדולים, בחו”ל.
 • הם חייבים להיות מסוגלים לתקשר באופן חופשי באנגלית, בעל פה ובכתב, ולספק את כל תוצרי עבודתם באנגלית.
 • מומלץ להתחבר עם שותף המתפעל רשת בינלאומית רב-תחומית של יועצים מקומיים, הכוללת אקטוארים ורואי חשבון, מומחים ל – IAS 19.
 • על השותף הנבחר להיות מסוגל לנהל את יועצי ה – IAS 19 המקומיים ולפקח על עבודתם.

כיצד קרול קונסלטנטס יכולה לעזור

 • באופן ייחודי, צוות ה – IAS 19 הישראלי שלנו כולל גם מומחים אקטואריים מנוסים וגם רואי חשבון בוגרי משרדי ראיית חשבון הנמנים על ה Big-4.
 • רואי החשבון של צוות ה – IAS 19 שלנו חוקרים את הקשר שבין אקטואריה לחשבונאות, באמצעות פיתוח של כלים ופתרונות חדשניים המשמשים בהערכות האקטואריות שלפי תקן IAS 19.
 • קרול קונסלטנטס ממוצבת באופן אידיאלי המאפשר לה לספק ללקוחותיה בישראל שירותי IAS 19 אקטואריים מקיפים.
 • במהלך 10 השנים האחרונות, צוות המומחים שלנו ביצע מגוון עצום של הערכות אקטואריות לפי תקן IAS 19.
 • צוות ה – IAS 19 שלנו שירת למעלה מ – 300 לקוחות ישראלים, רבים מהם מובילים בתחומם.
 • לקוחות אלה מתפרשים על מגוון רחב של סדרי גודל, ומגזרי תעשייה וכוללים:
  • חברות פרטיות
  • חברות ציבוריות
  • חברות בנות ישראליות של תאגידים רב לאומיים
  • ארגונים ממשלתיים
 • צוות ה – IAS 19 שלנו כולל את אנשי המקצוע המנוסים והמובילים בתחומם, והוא בנוי, מנוהל ומפוקח בקפידה. כך, אנו מבצעים את ההערכות האקטואריות לפי תקן IAS 19 עבור לקוחותינו, באופן יעיל, מדויק, מקצועי ובמועד הנדרש.
 • כל חברי צוות ה – IAS 19 שלנו הינם ידידותיים, מהירי-תגובה, רב לשוניים (עברית, אנגלית, רוסית, אוקראינית) וממוקדי שירות.
 • אנו משתמשים בכלי תוכנה אקטואריים מתקדמים שפותחו על ידי הצוות שלנו, והם מיושמים בכל שלב של עבודת ההערכה האקטוארית לפי תקן IAS 19.
 • לקוחות IAS 19 בישראל אותם שירתנו, כוללים חברות בנות ישראליות של תאגידים רב לאומיים.
 • עבדנו בצורה חלקה מול אקטוארים מאחדים ומשרדי ראיית חשבון גדולים במדינות אחרות, על מגוון רחב של הערכות שווי אקטואריות לפי תקן IAS 19.
 • כחברת ייעוץ בינלאומית וכ- “יועץ ליועצים “, קרול קונסלטנטס משתפת פעולה עם חברות הייעוץ האקטוארי, ניהולי ומשאבי האנוש הגדולות בעולם.
 • אנו מסייעים להן להרחיב את יכולותיהן הבינלאומיות, באמצעות גישור פערי השירות, הנתונים והידע שלהן ברחבי תבל.
 • אנו עושים זאת באמצעות הרשת הרב-תחומית הבינלאומית שלנו הכוללת יועצים מקומיים, ספקים של סקרי שכר וכן מקורות מידע ונתונים, הפרושים ביותר מ-180 מדינות.
 • במסגרת זו, ביצענו הערכות אקטואריות לפי תקן IAS 19 לחברות בנות של תאגידים רב לאומיים, במדינות אחרות, כגון יוון וטורקיה.
 • חלק ניכר מלקוחות ה – IAS 19 שלנו, מבוקרים על ידי משרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל, בהם משרדי Big-4:
  • PWC – קסלמן וקסלמן
  • EY – קוסט פורר את גבאי
  • KPMG – סומך חייקין
  • דלויט – ברייטמן אלמגור
  • BDO – זיו האפט
  • Geneva Group International – ורדי, ברוקנר, אינגבר, רוזנצוייג
 • מאחר ועל צוות הייעוץ שלנו נמנים גם רואי חשבון בוגרי ה – Big 4, אנו “מדברים” את שפתם המקצועית של רואי החשבון המבקרים של לקוחותינו, ועובדים עמם בתיאום מלא.
 • כמו כן, מספקת קרול קונסלטנטס שירותי ייעוץ IAS 19, לחלק ממשרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל.

אנחנו מכשירים את צוות ה – IAS 19 שלנו באופן שוטף ומספקים הדרכה מקצועית וטכנית ללקוחותינו, לכל אורך תקופת ההתקשרות.

זקוק לעזרה שלנו? אנא צור קשר

 • בין אם הנך מנהל, עובד מקצועי או יועץ עם צורך עסקי, או שיש יש לך שאלה לגבי השירותים והמוצרים שלנו. אנא השתמש בטופס זה כדי לפנות אלינו.
 • לחילופין, אנא התקשר אלינו למספר: 03-7515548 ואנו נשמח לספק לך את כל המידע שאתה זקוק לו.
 • ראה כאן את כל האפשרויות הנוספות ליצירת קשר עמנו.

נשמח מאוד לשמוע מכם ולעמוד לרשותכם בכל עניין.

רבקי פולץ - מנהלת אדמיניסטרטיבית ושירות לקוחות | קרול קונסלטנטס

זקוקים לעזרה?
יש לכם שאלה?
או בקשה?

אנו כאן בשבילכם

תוכן קשור

תובנות >> נושאים

IAS 19

תובנות >> וידאו – פודקאסט

סרטון IAS 19 – ישראל

מעסיק עובדים במדינות אחרות? לנו יש נתוני סקרי שכר והטבות וגם מידע לגבי תנאי העסקה ביותר מ - 180 מדינות ולכל התעשיות